Publicēts 2023. gada nolikums un kalendārs

Mājaslapas dokumentu sadaļā ir publicēts 2023. gada sezonas nolikums, kā arī kalendāra sadaļā ievietots 2023. gada plānotais kalendārs. Tiekamies sacensībās jau sākot ar aprīli!